• Ulica stare pravde 32, 8250 Brežice
  • Pon - Pet: 7:00 - 15:00
    Sobota: zaprto
info@bibo.si

051 240 100

close
Home BIBO SVETUJE Ekosklad subvencije
Oct

Ekosklad subvencije

Investicija v sistem ogrevanja na obnovljivi vir energije je naložba v čisto, varno in okolju prijazno prihodnost. Poleg ekološkega, ima vgradnja toplotne črpalke tudi privlačen ekonomski učinek. Investicija v tovrsten sistem se povrne sama po sebi, na račun prihranka energije in s tem povezanih stroškov.

V Sloveniji imamo možnost koristiti javna sredstva, ki investitorju pripomorejo k izvedbi ukrepa, s katerim bo prihranil stroške in hkrati pripomogel k varovanju okolja.

Za fizične osebe, so na voljo subvencije za vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje prostorov, v višini do 2.500,00 EUR. Čakalna doba za obravnavo je približno 7 mesecev, vendar je zaradi velikega števila vlog pri tem javnem razpisu postopek nekoliko poenostavljen.

Oddaja vloge sledi že izvedeni naložbi, brez vnaprejšnje oddaje vloge. Dodati je potrebno fotografije stanja pred, med in po naložbi.

Več o odprtem javnem pozivu si lahko preberete na naslednji povezavi: 74SUB-OB19.

Prav tako je odprt javni poziv za gospodarstvo in sicer nov razpis Subvencija 82FS-PO20 za subvencioniranje in kreditiranje naložb v učinkovito rabo in obnovljive vire.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo:

  • pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti,
  • pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna in
  • lokalne skupnosti.

Za nas je najbolj zanimiv ukrep E-vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe. Lahko se upravičijo stroški same naprave kot tudi elektro in strojne instalacije za vgradnjo naprave.

Za posamezen ukrep je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega, in sicer nepovratna sredstva v višini do 20 %, kredita pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.

V kolikor potrebujete več informacij ali pomoč pri postopku pridobivanja subvencije in kredita za vgradnjo toplotne črpalke, nas lahko pokličete na tel. 051 240 100.