• Ulica stare pravde 32, 8250 Brežice
  • Pon - Pet: 7:00 - 15:00
    Sobota: zaprto
info@bibo.si

051 240 100

close
Home BIBO SVETUJE Nagradna igra »Brezplačen servis klimatske naprave«
May

Nagradna igra »Brezplačen servis klimatske naprave«

 

 

POGOJI IN PRAVILNIK NAGRADNE IGRE na FACEBOOK-u

za nagradno igro

»Brezplačen servis klimatske naprave«

 

 

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

1. člen

Organizator nagradne igre je podjetje BIBO INŽENIRING d.o.o., Ulica stare pravde 32, Brežice, 8250 Brežice, davčna številka SI 63660792 (v nadaljevanju organizator).

 

POSREDOVANJE PODATKOV

2. člen

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov karolina@bibo.si.

 

POGOJI SODELOVANJA

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

V nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja pridružene posamezni strani oz. so sledilci strani Bibo inženiring d.o.o., na kateri poteka nagradna igra, torej vse osebe, ki so na tej strani kliknile gumb »Follow«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

Pravne osebe in s.p.-ji v nagradnih vprašanjih in objavah ne morejo sodelovati.

V nagradni igri in objavah sledilci Facebook strani Bibo Inženiring sodelujejo na način, ki je zapisan v tekstu nagradnega vprašanja oz. nagradne objave, ter v primeru žreba, omogoči morebitno prejetje nagrade.

Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi le enkrat.

 

POTEK NAGRADNE IGRE

4. člen

Nagradna igra poteka od 21. 5. 2021 do 27. 5. 2021 na družbenem omrežju Facebook. V žrebanju za nagrado sodelujete tako, da v komentarju z nami delite fotografijo vaše klimatske naprave, brez katere ne morete v vročih poletnih mesecih. Vrednost nagrade znaša 61,28 EUR z 22% davkom.

Izžrebanega nagrajenca oziroma nagrajenko bomo razglasili 28. 5. 2021. Vsi sodelujoči se s sodelovanjem strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime iz profila s katerim ste sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani.

Servis klime obsega:

– vizualni pregled klima naprave in inštalacije

-čiščenje in dezinfekcija izmenjevalca notranje enote

-dezodoracija izmenjevalca notranje enote

-čiščenje maske in pokrova notranje enote

-čiščenje standardnih filtrov notranje enote

-čiščenje izmenjevalca zunanje enote po potrebi

-pregled in izpiranje odvoda kondenza

-kontrola temperature izpihanega zraka

-kontrola tlaka hladilnega plina

-polnjenje klime z do 100g hladilnega plina

-pregled in kontrola električnih komponent

-kontrola delovanja elektromotorjev (kompresor, ventilatorji)

-funkcionalni pregled – test klima naprave

-svetovanje o uporabi in delovanje klimatske naprave

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

5. člen

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

-udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti -obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Facebook strani ali jih ni izpolnil pravočasno;

-v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

NAGRADE

6. člen

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado (oblika nagrade je navedena v besedilu objave).

Vrsta in opis nagrade sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook strani Bibo Inženiring, kjer nagradna igra tudi poteka.

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

 

ŽREBANJE NAGRAD

7. člen

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo 28.5.2021. Žreb bo potekal med vsemi sodelujočimi v nagradni igri, ki so pravilno izpolnili vse navedene pogoje.

Dobitek v nagradni igri je po točki 3. člena odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 EUR (108. člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006).

Na žreb se ni mogoče pritožiti.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

8. člen

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko komentarja pod objavo o nagradni igri na Facebook strani in se bo nato preko zasebnega sporočila na strani Bibo Inženiring javil, da se mu posredujejo informacije o prejemu nagrade.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu oz. v komentarju na Facebook strani Bibo Inženiring in ob tem tudi označi (»tag«).

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD

9. člen

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator Facebook strani Bibo Inženiring.

Nagrado nagrajenec lahko naroči pri Bibo Inženiring in sicer v roku 30 dni po prejetem obvestilu o prejemu nagrade.

Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

10. člen

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

Uporabniki podatkov so administrator Facebook strani Bibo inženiring ter odgovorni za izdajo nagrad.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro preko zasebnega sporočila do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

11. člen

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook strani.

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebook in ni povezana s Facebookom kot podjetjem.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Spletni strani in/ali Facebook strani Bibo Inženiring.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: karolina@bibo.si.

Brežice, 21. 5. 2021

                                                                                                                             Bibo inženiring d.o.o.