• Ulica stare pravde 32, 8250 Brežice
  • Pon - Pet: 7:00 - 15:00
    Sobota: zaprto
info@bibo.si

051 240 100

close
Home BIBO SVETUJE Z Eko skladom do prezračevalnega sistema
Jan

Z Eko skladom do prezračevalnega sistema

EKO sklad subvencionira centralne in lokalne prezračevalne sisteme in sicer za posamezno prezračevalno napravo lahko pridobite nepovratno finančno spodbudo do 20% vseh priznanih stroškov investicije.

 

 

Pogoj: vgradnja rekuperacijskih elementov – centralno ali lokalno prezračevanje

 

Višina subvencije: do 20 % oz. 2.000 EUR

 

Rok za oddajo vloge: 74SUB-OB19: Po izvedeni naložbi

Subvencija velja do porabe sredstev.

 

 

Potrebni dokumenti za oddajo popolne vloge:

-Kopija računa,

-dokazilo o plačilu celotnega računa (kopija plačilnega naloga, izpis iz spletne banke, konto kartica),

-fotografije sten/prostora, kjer so vgrajeni rekuperatorji,

-kopija gradbenega dovoljenja oz. uporabnega dovoljenja (za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri je izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe oz. odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja, če je bila stavba zgrajena pred 31.12.1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga), ALI

-izpolnjena izjava o legalnosti in namembnosti stanovanjske stavbe (obrazec priloga), s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo vlagatelja izjavlja, da je legalna ter da je namembnost stavbe stanovanjska. V primeru novogradnje, ki še ni vpisana v kataster stavb in register nepremičnin, izjava ne zadostuje in je potrebno predložiti gradbeno dovoljenje). V kolikor Eko sklad ugotovi neskladja vas bodo pozvali k dopolnitvi vloge oz. predložitvi dokumentov, ki dokazujejo namembnost stavbe. V primeru izvedbe naložbe v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe gradbenega dovoljenja ni potrebno priložiti.

-vlogo, ki jo je moč pridobiti na strani Eko sklada ali na tej povezavi (velja do porabe sredstev)

Vloga ne sme biti poslana po elektronski pošti. Poslati jo morate v originalnem izvodu.

 

Vlogo pošljite priporočeno na naslov:

EKO SKLAD,  SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD

BLEIWEISOVA CESTA 30

1000 LJUBLJANA

Po oddaji popolne vloge boste s strani Eko sklada prejeli Odločbo s katero začne teči 60. dnevni rok za izplačilo subvencije.

 

Več o subvenciji lahko najdete na naslednji povezavi